Available courses

Teacher: Th.S Phạm Thiên Phú

Thời gian: Sáng thứ Bảy bắt đầu từ 7g đến 11g

Teacher: Th.S Phạm Thiên Phú

Thời gian: Chiều thứ Sáu bắt đầu từ 12g30 - 16g30

Teacher: TS. Cao Quốc Việt

Thời gian: Chiều thứ Tư bắt đầu từ 12g30 đến 16g30

Teacher: TS. Cao Quốc Việt

Thời gian: Sáng thứ Hai bắt đầu từ 7g đến 11g