GV: Th.S Phạm Đức Linh

Thời gian: Sáng thứ Bảy (6g50 -11g)