GV: Th.S Phạm Đức Linh

Thời gian: Sáng thứ Năm (6g50 -11g)